AP9568 - Rack PDU, Basic, Zero U, 10A,230V, (15)C13