AP7562 - Rack PDU, Basic, Zero U, 5.7kW, 120V, (42)5-20